Föreningssverige

Det svenska föreningslivet är hotat av marknadskrafterna

Det svenska föreningslivet är unikt

Föreningslivet är en brygga till samtal och gemenskap mellan människor från olika sociala miljöer och etnisk bakgrund.

Föreningslivet är en viktig del av
svensk demokrati. Den traditionella svenska ideella föreningen är demokratisk till sin karaktär: en person – en röst.

Föreningslivet ger fördjupade
kunskaper, som leder till bättre förståelse för det okända eller annorlunda. Föreningslivet ger både mental och fysisk folkhälsa och är därmed viktig för såväl den enskilda människan som för samhällsekonomin.

Men detta rika föreningsliv, som omfattar mer än 100.000 föreningar är hotat av marknadskrafterna. I förarbetena till den unika svenska skattelagstiftningen som ger ideella föreningar momsbefrielse för sin tidskrifter, ansågs momsbefrielsen medverka till det demokratiska samtalet i nationen. Sedan länge kommer det krav från EU om att momsbefrielsen skall slopas. Om det sker är det ett dråpslag mot föreningsekonomierna.

Likaså beslutade staten att även postens tjänster skulle anpassas till tanken på det demokratiska samtalet. Därför har det sen många decennier funnits speciella, billiga tjänster för det, t ex B-Föreningsbrev. För att ideell verksamhet ska kunna skicka sina tidskrifter till medlemmar och prenumeranter, till överkomliga priser.

Dessa tjänster är borta idag då Posten ska gå med vinst istället för att utföra en nödvändig samhällstjänst.

Att pengarna tagit över i de flesta idrotter förstör också grundtanken och gör rolig lek och folkhälsa till ett smutsigt geschäft.

Den här sidan vill berätta om denna utveckling och diskutera vad vi kan göra åt eländet.

Du eller din förening/organisation borde berätta hur er verklighet ser ut. Gör det här.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: