Demokrati har alltid varit pöbelvälde i elitens ögon

Vad ska vi med demokratin till om den bara finns till för ett fåtal?

2023-01-17 | Av Bengt Johansson, ordförande i Folkrörelsen 24:7

Den här texten ska handla om demokrati. Men hur många texter och tal har inte närmat sig frågan genom att upprepa en rad värdeord och begrepp? Våra politiska motståndare plockar fram begreppen när det passar dem. ”Demokrati” har blivit ett mantra. Stora ord man slänger mot varandra i debatten. Men vad innehåller de och vad betyder demokrati för dig?

Den politiska eliten har ni alla sett på teve. Deras ordsvada är stor men vad förmedlar de? Blir du berörd? Känner du att det handlar om dig?
Tyvärr har vi också alltför ofta hört så kallat folkliga ledare använda stora begrepp, tala till folk, istället för med folk, i tron att bara mantrat kommer från ”folkets företrädare” så lyssnar människorna. Men det gör de förstås inte så länge den som talar inte är på samma våglängd som de lyssnande.
Förtroende är nåt man förtjänar och de tidigare stora folkrörelsepartierna har sedan länge gnagt på det folkliga förtroendet genom att bejaka marknadsliberalismens segertåg som nu sköljt över oss som en iskall våg i över 30 år.
Är du lönsam lille vän? Är du effektiv? Är du flexibel? Jobba ihjäl dig och konsumera är budskapet. Detta budskap har allt att göra med den eroderande demokratin i vårt samhälle.

Begreppen är stora i den politiska debatten. Men det är i den lilla vardagen vi lever våra liv, utbildar oss, drömmer, blir kära och bildar familj, bekymrar oss för ungarna. Det är i vardagen vi arbetar, åldras, behöver värdighet och omvårdnad. Det är också i det verkliga livet vi behöver finnas till även för andra, för nåt som är större än bara oss själva. Så ser våra liv ut och det är i ljuset av det vi måste resonera om demokrati – som betyder folkmakt.

Till skillnad mot företrädarna för vår nuvarande samhälle säger vi att den lilla människans möjligheter till frihet ligger i de gemensamma lösningarna. Vi hävdar rentav att det gemensamt ägda och de gemensamma lösningarna är själva fundamentet för ett hållbart samhälle och är den grundläggande förutsättningen för demokratin att verkligen innehålla något mer än rösträtt vart fjärde år. ”Det spelar väl ingen roll hur jag röstar, de gör ju som de vill ändå”. Så låter det från alltfler i samhället.
Och hur kan det egentligen vara en kontroversiell ståndpunkt, att människorna ska vara med och bestämma om de livsförhållanden de ska leva i?

Låt oss se på några konkreta exempel i någorlunda nutid och ställa frågan: har utvecklingen minskat eller ökat demokratin, alltså de reella möjligheterna för vanliga människor att kunna påverka?

Bostäder:
Sedan 90-talet har utvecklingen genom riksdagsbeslut lett till att boendet omvandlats till en marknad, där även Allmännyttan som tidigare hade det tydliga uppdraget att tillhandahålla bra och billiga bostäder, omvandlats till vinstdrivande bolag.
Bostadssubventionerna för byggande av hyresrätter har tagits bort. Det har inneburit att byggandet av hyresrätter har avtagit samtidigt som byggandet av bostadsrätter har tilltagit. Utländska finansintressen köper upp Allmännyttans bostadsbestånd, renoverar och höjer hyrorna kraftigt.
Totalt sett har utvecklingen inneburit att den statliga och kommunala sociala bostadspolitiken har monterats ner till förmån för den rena marknaden. Bostaden har förvandlats från nödvändig social rättighet till objekt för vinst. Bostadsbristen har ökat dramatiskt i landet. Denna utveckling har drivits av både borgerliga partier och socialdemokraterna.
Nå, tillbaka till vår grundfråga: har denna utveckling varit bra eller dålig för vanligt arbetande folk?
Svaret är tydligt och enkelt: Det har varit en mycket dålig utveckling.
Har denna utveckling ökat eller minskat vanliga människors möjlighet att utöva verkligt inflytande/demokrati? Även här är svaret bedövande tydligt: Marknadiseringen av bostäder har minskat människornas demokratiska inflytande och därmed också deras trygghet och frihet.

Elmarknaden
Låt oss först slå fast några enkla sanningar. Det är i huvudsak svenska skattemedel och vanligt arbetande folk som byggt upp Sveriges energinät och energiförsörjning. Energi över landet, till hushåll och industri har varit en grundläggande förutsättning för bygget av det svenska välfärdssamhället. Mixen mellan i första hand vattenkraft och kärnkraft har gett stabil tillgång på el.
Frågan om energi över landet är helt grundläggande och har fram till 90-talet setts som en nationell angelägenhet som ska försörja Sverige med kraft. Men även här har politiken från eliten inneburit att marknadskrafterna tillåtits ta över för att kunna tjäna pengar. Behoven sätts i bakgrunden.
Idag är Sverige ihopknutet med den europeiska energimarknaden. Sveriges elit har förbundit Sverige att ställa hela 70 procent av den energi vi producerar till den europeiska marknadens förfogande.
Det heter ju att vi har energibrist. Men det stämmer inte. Bara under 2022 producerade Sverige elöverskott, och var nettoexportör av el samtliga 52 veckor, eller 8570 omräknat i timmar.
Enligt EU-avtalet måste prissättningen göras så att priset som sätts i Sverige ska baseras på det pris i EU som var högst dagen innan. Dessutom ser vi samma utveckling inom energisektorn som inom bostadssektorn, att alltmer av den energi som produceras i Sverige, ägs av utländska intressen.
Dessa ekonomiska intressen drivs av att maximera sin egen vinst och har inget intresse av att ta hänsyn till svenska nationella behov. De tar inget samhällsansvar.
Detta har nu gett enorma ökningar av elkostnaderna för både företag och hushåll.
Så om vi ställer samma fråga igen: Är denna utveckling bra eller dåligt för vanligt arbetande folk i Sverige så blir svaret ett entydigt nej.
Avsaknaden av demokratisk kontroll över den privata energimarknaden ger förstås också ett minskat demokratiskt utrymme för människorna.

Förutom dessa två exempel som beskrivs lite mer detaljerat är listan lång på inskränkningar av demokratin. Strejkrättsinkränkningen som klubbades igenom av riksdagen 2019 – i ett land som knappt haft några strejker de senaste decennierna – är ett exempel. Förstörelsen av LAS-lagen om anställningsskydd ger betydligt fler otrygga anställningar och följden blir allt tystare arbetsplatser.
Natoansökan har forcerats igenom utan att höra folkets inställning, ett demokratiskt övergrepp alldeles oavsett vad man tycker i sakfrågan. Utförsäljningen av våra beredskapslager på 90-talet skedde utan demokratisk diskussion och än mindre demokratisk möjlighet till påverkan. Vården fortsätter att privatiseras trots att varje undersökning visar att folkmajoriteten är emot, liksom de är emot vinster i skola och övrig välfärd.

Övergången till det privatiserade marknadssamhället innebär en våldsam förskjutning av makt, från det offentliga till det privata, från vanliga människor till en smal elit. Oxfams senaste rapport visar att 5 personer äger lika mycket som 5 miljoner svenskar.

Historien lär oss att frihet, trygghet, människovärde och demokrati för vanligt folk alltid är en en fråga om maktförhållandena mellan klasserna i samhället. Det finns inte en enda demokratisk reform eller frihetsreform i Sverige under 1900-talet som överheten och deras representanter inom politiken gett bort till det arbetande folket i någon slags klarsyn av godhet.

Fakta är att vanligt folk fått kämpa sig till varje litet framsteg. I organiserad maktkamp mot överheten. Det må sedan ha gällt rösträtten, pensioner, lagstadgad semester, arbetsmiljön, löner, bostäder, lunch till barnen i skolan och mycket mer därtill. Kampen för frihet, trygghet och demokrati i vårt samhälle är således knuten till organiserad kamp för drägliga livsvillkor.

Inte ens förbudet mot asbest som tagit livet av så många arbetare, kunde elitens människor bjuda på. Därför att vårt privatägda marknadssamhälle handlar om vinstjakt och rovdrift på människorna och naturen.

Och självklart blir elitens människosyn därefter. Människor som inte orkar är lata och ska piskas fram, förr med rent fysiska piskor, idag med hjälp av terror genom bland annat försäkringskassans jakt på sjuka människor.

Protesterande människor idag framställs nästan illegala störningsmoment, se på de Gula Västarna i Frankrike, hamnarbetare, sopgubbar, undersköterskor, taxichaufförer och lärare i Sverige.

Strävan för människovärde, demokrati, trygghet och välfärd, är central i vår samhällsutveckling. Folklig demokrati var och är pöbelvälde för överheten. Därför att deras version av frihet och demokrati bygger på att några få äger det mesta och lever på andras arbete.

Detta synsätt från överheten fanns med redan från början. Liberalismens anfader John Stuart Mill avfärdade demokratin som ”den simpla massans tyranni över individens frihet”.

Den liberala framgångsvågen över världen har kommit av sig och deras tolkningsföreträde över verkligheten är delvis bruten.

Protesterna mot nedskärningar, arbetslöshet, massmigration framkallad av fattigdom och krig, protesterna mot den tidigare regeringen Reinfeldts ”Öppna era hjärtan”, landsbygdens protester mot en imploderande välfärd… protesterna mot chockhöjda hyror, bensinpriser och elräkningar… Allt detta avfärdas av makten och den liberala demokratins försvarare som onyanserat, okunnigt, protektionistiskt, populistiskt eller rentav rasistiskt.
Från de liberala tankesmedjorna kommer nu tankar om att massan av människor helt enkelt är för okunniga och dumma för att utöva demokrati, för dumma för att kunna styra sig själva. Tongångarna och synen på människorna känns alltför väl igen eller hur?

I en tid då den första arbetarrörelsen med Socialdemokraterna i spetsen, gått sönder och understödjer det råa marknadssamhället och den ägande eliten, en tid då S inför strejkrättsförbud, medverkar till att förstöra LAS och skamlöst nog inte ens kan ratificera förbudet mot kärnvapen, är behovet av en ny beslutsam folkrörelse större än på 100 år.
Detta gäller förstås också våra fackföreningar, där toppstyrningen är total. Avsaknaden av verklig demokrati inom de organisationer som en gång skapades för att tillvarata de arbetande människornas intressen och levnadsvillkor, är öronbedövande och upprätthålls av ett privilegiesystem inom dessa rörelser där de ledande tillskansat sig enorma löner, pensionsvillkor, och reell makt. I sitt levnadssätt har de mer gemensamt med direktörer och högbetalda byråkrater än sina egna medlemmar.

”Tala inte om hur det är, det vet folk redan, tala om vad vi ska göra åt det”, sa en klok människa som jobbar inom vården.

Åsa Linderborg, tidigare kulturchef på Aftonbladet, skrev i sin avskedstext att 8 av 10 svenskar känner sig maktlösa. Det är ett sätt att spegla det demokratiska underskottet i vårt land. Och det är sant, avsaknaden av kraft inom arbetarklassen gör människor maktlösa, rentav sjuka. ”Tala inte om hur det är, det vet folk redan, tala om vad vi ska göra åt det”, sa en klok människa som jobbar inom vården.

För, du vet redan, eller hur?
Man ska inte tjata om det folk redan vet.
Du vet att Sverige inte är sig likt.
Du vet att vanligt arbetande folk drabbas av arbetslöshet, nedskärningar, privatiseringar, skenande elpriser, höjda hyror, en otäck våldskriminalitet, hedersförtryck, parallellsamhällen, bortglömda pensionärer….
Du vet redan allt detta.

Frågan är ju vad vi ska göra åt eländet.
Fast det vet du nog egentligen också.

Rösträtt fick vi slåss för. Alla tillsammans!
Människovärdet har vi fått slåss för. Alla tillsammans!
Demokratin har vi fått slåss för. Alla tillsammans!

Från rösträttsstriden till att över 500 förbannade trelleborgare samlades utanför kommunhuset häromdagen, för att protestera mot att politikerna ger sig själva höga lönelyft samtidigt som nedskärningarna i omsorg, skola, välfärd står som spön i backen.
I Lilla Varberg kämpar omsorgspersonalen mot administrationens ständiga försök till försämringar, nu senast mot förstörelse av semesterperioderna. Fysiska möten och hundratals undersköterskor som skriver insändare och vågar skriva under med sina namn.

Och nu rör gruvarbetarna på sig i norr. På fackmöten har de bestämt att kräva mellan 10 till 20% i lönelyft. Men de har också börjat lufta tankarna på att det behövs nya organisationer, som står fria från makten.

Rösträtt fick vi slåss för.
Alla tillsammans!
Människovärdet har vi fått slåss för. Alla tillsammans!
Demokratin har vi fått slåss för.
Alla tillsammans!

Så, visst vet du redan vad som behövs.

  • DU behövs, så att vi kan bli Alla tillsammans!
  • För social rättvisa, för riktig demokrati, för trygghet.

Det arbetande folket slickar fortfarande sina sår efter många decenniers svek Men dimman håller på att lätta och alltfler arbetare lämnar den gamla arbetarrörelsens organisationer i besvikelse och protest.

Det är hög tid att vanligt folk tar ödet i sina egna händer. I det lilla kanske med att helt enkelt säga nej när en byråkratchef dyker upp och lastar på en redan hårt belastad personal ännu fler uppgifter. Vanligt folk behöver räta på ryggarna och känna samhörighet men också stolthet.

Vi bär upp hela samhället, varje dag med vårt arbete. Går vi hem stannar allt. Det handlar om att börja återerövra demokrati och frihet. Då liksom nu måste det ske via sammanhållning och organiserad kamp. Genom att sätta oss själva i rörelse för våra intressen.
Det arbetande folkets strävan och kamp bildar en avgörande pusselbit i modern svensk historia och kultur.

Vi ska sluta med att se oss själva som offer. Som offer blir vi hjälplösa villebråd för den överhet vars enda drivkraft är att leva gott på vårt arbete. Som offer kan vi inte ta makten, knappt ta över och driva en glasskiosk.

Vi måste räta på ryggarna igen och skapa en ny folkrörelse som förmår sätta social rättvisa och gemensamt ägande på dagordningen. En rörelse som förmår ge människorna hoppet tillbaka.

Mobergs historiebok ”Min svenska historia – berättad för folket” borde vara obligatorisk läsning i skolan. Många är de makthavare som störtats av svenskarna genom tiderna. 4000 beväpnade dalkarlar intog Stockholm på 1740-talet. De krävde stopp för överhetens toppridning av folket. Ett arbetande folk i rörelse kommer att ge oss svaret på vad som behövs i vår tid.


Det arbetande folkets frihet bygger på utökad demokrati och gemensamt ägande. Ett sådant samhälle kan rentav inte existera utan en verkligt folklig demokrati. Det är vår gemensamma lärdom. Men liksom tidigare generationer, måste vi som lever här idag ta vårt ansvar för välfärden och tryggheten. Då duger det inte att överlämna ansvaret till någon annan. För vem skulle det vara?
Det är bara tillsammans vi kan återerövra trygghet och verklig demokrati. Det hänger på oss, tillsammans.

Jag hoppas du är med.

Tror Yasmine Abdullahi att vi hade hus, stugor och flotta båtar?

Bengt Johansson, grafiker och ordförande i Folkrörelsen 24:7

220724 / Bengt Johansson

Bitte Assarmo slaktar i Det goda samhället Yasmine Abdullahis text i tidningen Arbetaren. Hon gör det från höger men har många goda poänger.

Yasmine Abdullahi, verksam journalist baserad i Stockholm, enligt egen presentation, “tycker om att göra journalistik som avhandlar minoriteter, subkulturer, kön och identitet” är bitter. Hon undrar när hon ska bli bjuden till lantställen, ägda av vita etniska svenskar, dessa “priviligierade” människor som “har allt”, medan Yasmine och andra icke-vita får vara kvar i stan, de äger inget och det är synd om dem.

Precis som Assarmo blir jag trött och förbannad över Yasmines text. Den är djupt orättvis och rasistisk. Hon gör klasskillnader till rasskillnader/etniska skillnader, vit mot svart istället för klass mot klass.

Så sent som häromdagen på Varbergs Torg, hade jag ett fint samtal med ett pensionerat par. Vi pratade om de usla pensionerna. Mannen och kvinnan hade jobbat och gnetat hela sina liv. Nu kunde de knappt bo kvar i det hus de kunnat köpa genom hårt arbete och sparsamhet.

Vi pratade om de över 300.000 fattigpensionärer som numera finns i vårt egentligen rika land. De allra flesta i den generationen, män som kvinnor, har arbetat hårt hela sina liv, utbildat sig, skött sig, fött och uppfostrat barn. Idag är de utarbetade, sjuka och allt fattigare.

Vad tror hon egentligen Yasmine Abdullahi, att vårt land, vår välfärd, demokrati och trygghet kom till som genom ett trollslag? Som en magisk dröm utan hårt arbete och kamp i många former för människovärdet?

Det svenska arbetande folket har i många hundratals år slagits mot överheten, för rätten till drägliga liv, för rätten till människovärde.

Och nu ska vi å våra föräldrars, mor-och farföräldrars vägnar skämmas för det som under ett antal decennier i vår moderna historia blev ett tryggt land med relativt utvecklad demokrati?

Ska vi skämmas för kampen för rösträtt? Ska vi skämmas för att den tidiga arbetarrörelsen slogs för människovärdiga löner, bostäder och villkor?
Ska vi rent av gå ner på knä och be om ursäkt för kampen för människovärde och frihet?

Det arbetande folkets strävan och kamp bildar en avgörande pusselbit i modern svensk historia och kultur.

Yasmine Abdullahis budskap raderar ut den svenska arbetarklassens kamp för drägliga liv, blandar ihop överklass och underklass genom att göra oss etniska svenskar till överpriviligierade vita.

Jag tänker på min mamma, städerska i Göteborg.
Hon hade som skild, flera jobb samtidigt för att få ihop tillvaron. Morgonstädning på kontor, hem och väcka barn, sätta frukost på bordet, och sedan iväg till jobbet som hotellstäderska, 8 timmar om dagen plus resor. Sen var resten kvar att göra hemma; middag, städning, tvätt med mera.

Tror Yasmine Abdullahi att vi hade hus, stugor och flotta båtar?

Nej mamma satt soliga dagar på balkongen i hyreshuset, kanske med en god smörgås och nåt gott kallt att dricka.

Yasmine Abdullahi tillhör som journalist en priviligierad medial medelklass och nu försöker hon livnära sig genom att slå ner på och rent av våldföra sig på svensk arbetarklass, hårt arbetande människor som min mamma.

Ska min mor gå ner på knä och be dig om ursäkt, Yasmine Abdullahi? För att hon var vit?

Nej, min mamma Ingrid, som nu är död, hade tagit dig i örat och läxat upp dig.
Och Tidningen Arbetaren bör hålla sig för god för att släppa fram sån här arbetarhatande skit.

Jag är traditionell vänster. Backar inte en millimeter från tanken på ett gemensamt ägt och demokratiskt Sverige, backar inte en tum från den tidiga arbetarrörelsens bästa ideal, backar inte en ångström från tanken på att identitetspolitiken är en liberal livsfarlig murbräcka in i en redan svag och splittrad arbetarklass.

Nationen är vårt hem, även om vi inte äger rikedomarna. Det är inom ramen för nationen vi kan enas och slåss för drägliga livsvillkor, arbete, trygghet och demokrati.

Det är inom den ramen vi kan gå till storms mot den internationella kapitalismen globala förtryck. Vi slåss nationellt, för att det är möjligt och för att vi är internationalister.

Yasmine Abdullahi är välkommen, självklart, att delta i kampen för ett gemensamt ägt och demokratiskt Sverige. Släpp etnicitet, ställ upp för svensk arbetarklass, släpp den borgerliga mångkulturstanken som kväver och splittrar Sverige och klassen. Kampen blir hård men vad har vi att välja på?

Bekämpa förtätning och höga hyror

Går det att bygga bättre och billigare? Går det att bekämpa den nyliberala bostadskrisen?

Bostadssegregationen fortgår

2021-10-30 / Av Bengt Johansson

Bostadsbristen är akut i landet. Andelen hyresrätter minskar eller renoveras med mycket höga hyror som resultat. Utförsäljningar av kommunala bostadsbestånd ökar, dessutom till internationella kapitalintressen.
Trenden är tydlig. Boendet som enligt FN.s deklaration för mänskliga rättigheter, är en social rättighet, bjuds ut till lägstapris på en frisläppt marknad där hyresgästen blir den stora förloraren och kommunerna allt fattigare.

Och att regeringen nu vill genomdriva marknadshyror är bara nästa steg i den självmordsvandring där vi måste fråga oss: Skall våra barn bo i tält när de startar sina vuxenliv? Eller ska de tvingas låna miljontals kronor för att få tillgång till minsta hål i väggen?

Denna utveckling har inte varit okänd om nån nu tror det. Så här sa nationalekonomen och den tidigare moderata riksdagsledamoten Ann-Marie Pålsson för ett antal år sedan:
”Aktiebolagslagen tvingar ett företags ledning att välja lönsam produktion och lönsamma kunder.
”Således krockar aktiebolagens vinstmål med välfärdsstatens principer.”

Hennes klarsyn i beskrivningen av systemskiftet, får de flesta politiker i vårt land att framstå som lika visionslösa som en ihopsjunken sufflé.

Det handlar om vilket slags samhälle vi vill ha. De 30 senaste åren har ägnats åt att riva ner det gemensamt ägda välfärdssamhället så att varje vrå av mänskligt liv fått en prislapp. Vill vi ha det så? Vem tjänar på det?

Vi hade en social bostadspolitik, med en allmännytta vars uppgift var att tillgodose människors behov av boende. Ihop med statliga subventioner för byggande av hyreslägenheter bildade detta i princip ett behovsstyrt system. Detta gjorde vårt land tryggare men också rikare.

I min hemstad Varberg är väntetiden på ett förstahandskontrakt i hyresrätt 8-17 år. Smaka på det. Redan 2015 skrev bland annat jag om detta i debatt mot de båda kommunalråden Lotta Stenkil (M) och Jana Nilsson (S).
Utgångspunkten i debatten var ett utlovat byggande som visade sig vara rena önskedrömmar. Eftersom de förlitade sig på den privata marknaden. 2014 blev därför ett totalt misslyckat byggår. Av de 400 önskade hyresrätterna per år blev det bara 215 stycken.
Någon planerad byggnation där gedigna utredningar ligger till grund för att tillfredsställa bostadsbehoven är det inte tal om.

Så blev också resultatet en situation där det privata byggkapitalet kan diktera villkoren, utifrån intresset att tjäna så mycket pengar som möjligt per byggd kvadratmeter. Något som också konstateras i Boverkets rapport 2014:14, sid 67-68.

Byggpriserna räknat i uttaget pris per kvadrat har ökat med mer än 1 800 procent sedan 1968 medan konsumentprisindex har ökat med ca 700 procent. Då ska man också veta att ökningstakten under denna period har skenat i takt med att hyresmarknaden har avreglerats, släppts fri för vinstspekulation.

Det finns alltså ett tydligt samband mellan den avreglerade bygg- och bostadsmarknaden, de dramatiskt ökade vinsterna och den likaledes dramatiskt försämrade tillgången på hyresrätter som lett till kraftig bostadsbrist i i vårt land.

Kan man bygga billigare, och planerat?

2012 utmanade Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, byggbranschen på att bygga modernt, klimatsmart och framförallt billigare.
Utmaningen gällde 8-våningshus med 4 lägenheter per våningsplan. Högsta fasta pris sattes till 13 000 kr per kvadratmeter nyckelfärdigt hus.
Intresset fanns hos byggbolagen och prospekt togs fram för byggnation av 1000-tals lägenheter.

Lägg nu noga märke till att dessa prospekt innefattar byggbolagens vinster, från huvudentreprenör genom alla led av underentreprenörer. Ändå gick det att komma ner rejält i pris.

Hur mycket skulle en kommun som t ex Varberg spara på att kommunens bostadsbolag görs om till stiftelse, alltså förvaltnings- och driftsverksamhet utan vinstkrav, samt uppstartandet av en kommunal byggdivision som skulle bygga utan vinstkrav.

De arkitekter, byggare och stadsplanerare jag talat med var överens om att kvadratmeterpriset hade kunnat pressas ner ännu mer, kanske ända ner till
7 000-8 000 kr per byggd kvm/nyckelfärdigt hus. Dessutom skulle en sådan kommunal byggdivision givetvis arbeta med svenska kollektivavtal, svenska löner och villkor.

Det skulle betyda en betydligt minskad import av billig, lönedumpande arbetskraft från bland annat gamla östblocket som sker runt om i vårt land.

En byggherre som gjort sig extra känd för detta är Serneke, som sparkar inhemskt byggarbetskraft och ersätter med billigare från lönedumpningsländerna.

Detta leder dessutom till att lärlingssystemet mer eller mindre bryter samman. De kommer helt enkelt inte ut på byggena. På det viset utarmas den svenska byggnadsarbetarkåren både antalsmässigt och kunskapsmässigt. Som lök på laxen dukar även säkerhetsarbetet på byggena under. Det visar också det ökande antalet arbetsplatsolyckor, där tidspressen och språkförbistring på arbetsplatsen är två viktiga anledningar.

Med kommunala byggbolag och bostadsbolag som icke vinstdrivande stiftelse stannar ju så mycket pengar som möjligt kvar inom kommunens ekonomi. Och skatteintäkterna ökar. Alla vinner på detta, hyresgästerna, byggnadsarbetarna, miljön.
Alla utom byggherrar och banker.

Den nuvarande regeringen med sitt tidigare 73-punktsprogram, har fört en råare höger- och marknadspolitik än Reinfeldt kunde göra under sina 8 år vid makten. Högersossen Lövén har varit statsminister men mest aggressiv och drivande för denna iskalla politik är främst nyliberalismens okrönta drottning Annie Lööf.

Under hennes tid som partiledare har Centern förvandlats till den främsta politiska företrädaren för den ohämmade marknaden, ett kallt och hårt samhälle där förloraren får skylla sig själv. Ett samhälle där gemensam egendom är något fult och suspekt. Ett samhälle där den giriga marknaden lägrar oss och gör oss sjuka, rädda och tysta, som i en långsamt utdragen våldtäkt.

Men det finns alternativ

Eliten vill få oss att tro att utvecklingen är ödesbestämd, går inte att göra något åt. Om folk kan fås att tro på det är läget gott för den överklass som vill tjäna pengar på bland annat vårt boende.
Men visst protesterar folk, även om det borde vara mycket mycket mer. Och visst går det att vinna.

Senaste exemplen är ju att regeringen tvingades backa från marknadshyror i nyproduktion och att det så kallade projekt stockholmshyra slagits tillbaka efter många protester. Detta projekt syftade till det som kallas lägeshyror. Ett förslaget sätt att höja hyror i hela beståndet.

I Wien, Österrike pågår sedan flera år tillbaka ett projekt för nybyggda billiga hyresrätter. Wiens kommunala bostadsbolag bygger moderna trerumslägenheter som kostar 5500 kr per månad. Det ska jämföras med Stockholm där en sådan lägenhet kostade 12722 kr/månad enligt SCB 2017. En kombination av kommunala byggbolag, föreningsdriva icke vinstdrivande byggföretag och statliga subventioner. Och totalt sett en enorm samhällsvinst.

I Berlin har hyrorna ökat tre gånger så mycket som lönerna sedan 2009. Byggherrar och bankirer har firat vinstrekord efter vinstrekord, precis som i Sverige. Resultatet är en skenande bostadskris och segregation, dvs klassuppdelning i boendet.

Men i slutet av september hade berlinarna fått nog. Efter mängder av protester och husockupatoner, anordnades en folkomröstning om att återta privata bostadsbestånd i kommunal ägo. Resultatet blev att 56 procent av berlinarna röstade för att återta en kvarts miljon lägenheter i allmän ägo.
Och faktiskt finns det stöd i den tyska lagen för sådana åtgärder.

I artikel 15 i den tyska grundlagen, en artikel som aldrig tidigare använts, står det att: ”mark, naturresurser och produktionsmedel kan för nationalisering överföras till offentligt ägande eller andra former av offentligt företagande genom en lag som bestämmer arten och omfattningen av ersättningen”

Det har aldrig regnat gratis manna över det arbetande folket. Som alltid är det graden av organisering för sina intressen som ytterst avgör styrkeförhållandena. Slutsatsen är att vi i Sverige varit alldeles för tysta och snälla. I bostadsfrågan, i pensionsfrågan, i frågan om demokrati på jobbet och så vidare.

Tillsammans kan vi förflytta berg. Det har det svenska arbetande folket gjort förut. Det kan vi göra igen.

I nästa artikel ska vi mer konkret gå igenom hur det skulle kunna gå till att bygga med bättre och betydligt mer hållbar kvalitet och samtidigt billigare.

Minsta lilla seger är nödvändig och kan betyda allt

Bengt Johansson, grafiker och ordförande i folkrörelsen 24:7 skriver om betydelsen av 1:a maj, då och nu.

Idag är det 1:a maj. Arbetarnas högtidsdag. Men vad betyder den för människor idag?

Här skulle man kunna berätta om kampen för människovärdet, rösträtten, drägliga bostäder och levnadsvillkor, kampen för demokrati, ett tryggt och gemensamt ägt samhälle..

Det ska inte jag göra. Det blir så lätt ett nostalgiskt tillbakablickande till tider då demonstrationstågen fylldes med människor och kamplust. Viljan att visa var styrkan egentligen fanns i samhället. Så sent som på 1980-talet var det fortfarande ganska välfyllda tåg, och människor var också ute i stor utsträckning för att från sidan följa tågen och kanske lyssna på talen.

Idag är gatorna för det mesta tomma. Folk gör andra saker på denna lediga dag. Demonstrationstågen på vänsterkanten blir allt glesare. Slagord och paroller hör oftast inte längre ihop med någon verklig rörelse i arbetarleden för rättmätiga krav i samhället. Hela tillställningen blir istället ett slags nostalgi där fanor smattrar som en påminnelse om svunna tider.

Idag lever vi i ett genomindividualiserat samhälle. Ett samhälle där överheten bit för bit tar tillbaka de smulor som en svunnen socialdemokrati på nåder kunde fördela i samhället genom reformer.
Sedan åtminstone början av 1990-talet ser vi att samhället återigen präglas av allt större klassklyftor.

Vi arbetande människor är modstulna och känner oss maktlösa. Den kollektiva kraften och självmedvetandet har försvunnit i takt med att våra organisationer; arbetarpartiet och LO har kapats och styrs av maktfullkomliga byråkrater som gör upp mellan skål och vägg med överheten. Vår klass, som är mer än halva befolkningen, syns inte och finns inte i den offentliga debatten.
Så har tankesmedjan Katalys kunnat visa att mediautrymmet för vanligt folk är endast 5%.

Den vänster som i detta läge borde växa, har istället gjort sig alltmer irrelevant. Dels genom gammal sekterism och dogmatism, där de vackra flosklerna står som spön i backen, men också genom att kapitulera för nyliberalismen.

En kapitulation som tar sig bisarra uttryck i form av identitetspolitik och ett klasslöst förhållningssätt till avgörande frågor som EU-medlemsskapet, nationens betydelse, den lönedumpande och välfärdsförstörande arbetskraftsimporten, migrationspolitiken, etniska enklaver, hedersförtryck med mera.

Det är inte det arbetande folket som övergett vänstern, utan precis tvärtom.

Detta är avgörande faktorer som har lämnat fältet fritt för högerextrema krafter att locka till sig röster från vanligt folk som oroar sig för nedmonteringen av vår trygghet och vårt välfärdssamhälle.

I Coronans tidevarv blir vi övertydligt påminda om att det är vanligt hederligt arbetande folk som håller igång samhället och den välfärd som ännu finns kvar.
Det ska vi inte glömma igen. Och nej, det räcker inte med applåder.

• Vi ska ta fasta på att om vi går hem, så stannar samhället med en gång. Vi ska komma ihåg att det egentligen är vi som har makten i våra händer.
• Vi ska hylla de gula västarna i Frankrike som vecka efter vecka slagits för demokrati och välfärd.
• Vi ska stödja de arbetare i Italien och Spanien som gått i strejk för att det saknats skyddsutrustning mot Coronan.
• Vi ska hylla de arbetare som ockuperat McDonalds i Frankrike då företaget inte ville ställa om produktionen nu i coronatider, till att förse fattiga med mat.

Detta är arbetarrörelse – arbetare i rörelse – för sina och folkets krav.
Det är vad vi behöver.

Vi ska sluta med att se oss själva som offer. Som offer blir vi hjälplösa villebråd för den överhet vars enda drivkraft är att leva gott på vårt arbete. Som offer kan vi inte ta makten, knappt ta över och driva en glasskiosk.


Mobergs historiebok “Min svenska historia – berättad för folket” borde vara obligatorisk läsning i skolan. Många är de makthavare som störtats av svenskarna genom tiderna.
4000 beväpnade dalkarlar intog Stockholm på 1740-talet. De krävde stopp för överhetens toppridning av folket.
Ett arbetande folk i rörelse kommer att ge oss svaret på vad som behövs i vår tid.

Vi måste räta på ryggarna igen och skapa en ny arbetarrörelse som förmår sätta social rättvisa och gemensamt ägande på dagordningen. En rörelse som förmår ge människorna hoppet tillbaka.

Det börjar med dig och mig.

Starta UA-kurser, Unga Anställda

201123 / Av Bengt Johansson, ordf. 24:7

Enligt Entreprenörsskapsforums ”Nationell Rapport 2014” var 8,3% av befolkningen någon slags företagare. Sifforna här har några år på nacken men stämmer ganska bra även idag.

Propagandan för företagande har varit stark under decennier och har också letat sig in i skolan, där det anordnas ”utbildning” i entreprenörsskap.
Ungdomarna får skapa ett så kallat UF-företag och hitta en ”affärsidé”.
Myten om att bli sin egen lyckas smed får en stark plats i ungdomarnas hjärnor eftersom bland annat Skolverket legitimerar detta.

Men i det verkliga livet efter skolan grusas drömmen om att ”lyckas” nästan alltid då konkurrensen obönhörligt verkar för att slå ut mindre och svagare aktörer.

Kvar står en till marken nedslagen människa med stora hål i plånboken och skulder till banken.
Propagandan har gjort sitt och verkligheten har slagit igen framtidens lyckliga dörr rätt i näsan på den lurade människan. Konkurserna räknas i många tusental i Sverige, varje år.

Men vänta nu…
Om ca 8 procent är företagare, betyder ju det att en förkrossande majoritet i samhället är anställda.

Enligt högerns propaganda är dessa människor inte lika mycket värda eftersom de inte ”klarar” att driva företag, eller inte vill.
Stina på Ica, Inger i omsorgen, Maja i skolan, Anders på bygget, Nils på renhållningsverket osv, har alltså misslyckats?

Ändå är det de som håller igång hela vårt samhälle, varje år, varje dag, varje timma. Utan deras arbete skulle landet stanna, omedelbart. Är det inte just detta vi bevittnat under coronakrisen?

Det är hög tid att uppvärdera de anställda.

I Västnytt har snart sagt varje ko, varje höna och varje häst deltagit i något program, men när såg du en vardagsmänniska få tala till punkt om sin verklighet och sina problem?

Syns inte – finns inte. Inte förrän vi slutar arbeta. Då blir det ett herrans liv på överheten.

När hamnarbetarna i Göteborg slogs för normala fackliga rättigheter, skrek ”frihetens försvarare” på strejkförbud. Den socialdemokratiska regeringen lydde och via riksdagsbeslut inskränktes strejkrätten.
Arbetare skall arbeta och hålla käften.

Detta vill vi i 24:7 ändra på. Börja redan i skolan.
Inrätta UA-Kurser. UA-Unga Anställda.
Låt eleverna lära sig om realiteterna som anställd.
Låt kreativiteten flöda hos eleverna när de ska ta reda på hur de ska motverka låga löner, uppsägningar via SMS, lojalitetsförklaringar i anställningskontrakten.

Låt dem ta del av de empiriska kunskaper som finns om att vanliga anställda som är organiserade och agerar i solidaritet med varandra, får ett lyckligare och rikare liv ekonomiskt och inte minst mentalt.

Detta ligger också helt i linje med vad Skolverket skriver att: ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling.”

Låt kreativiteten flöda – Inrätta UA-kurser.

(M) vill att “pöbeln” ska hålla sig borta från naturen

Moderaterna i landet och även i Varberg vill försämra eller ta bort strandskyddet och de påstår att det är för allas bästa, för att ”hela Varberg ska leva” som de skriver.
Det är falsk varudeklaration, i bästa krämarstil. Det är bluff rakt igenom och genom dessa ständiga bluffar visar de sitt förakt för folk. Vi kan faktiskt tänka själva.

2020-11-16 / Av Bengt Johansson

Strandskyddet ingår i Allemansrätten och har sitt ursprung i den så kallade Fritidsutredningen 1937. Bakgrunden är bland annat att riksdagen röstade igenom en andra semestervecka. Ni kan säkert gissa att rikemanspartiet Moderaterna röstade emot att folk skulle få en andra semestervecka. Är det bra för alla? Att folk inte ska ha lagstadgad semester? M har röstat emot både den tredje och fjärde semesterveckan. Folk ska tydligen jobba ihjäl sig. Det tycker moderaterna är ”bra för alla”.

Allemansrätten och strandskyddet tillkom för att människor skulle kunna vara i naturen på sin fritid. Innan var det bara rikemansfolk som hade fritid. Moderaterna påstår att Varberg inte kan utvecklas om människor har tillgång till stränder och skogar. Bada på stranden, fritidsfiske med barnen eller plocka blåbär, hotar alltså utvecklingen i Varberg enligt moderaterna.

Alla förstår att det är bluff och båg. Det handlar bara om att ge människor med pengar chansen att få vara ifred från ”pöbel och pack.”

Är det att ”hela Varberg ska leva” när Moderaterna privatiserar LSS och sänker lönerna med minst 4000 kr per månad? Räknas inte omsorgspersonalen som ”människor som ska få leva”?

Eller när de river äldre bostadsbestånd med rimliga hyror och ersätter med svindyra insatslägenheter? Tydligen ska bara vissa få leva och vi andra får klara oss bäst vi kan.

För att landsbygden ska leva krävs det helt andra insatser. Börja med att säkra upp lokalt producerad mat till Varbergs kommuninvånare. Gå inte på moderaternas skitsnack.

I dagarna kommer Varbergs uppköpta politikerelit att besluta om en budget för de nästkommande åren. Man ska spara nästan 300 miljoner kronor. Detta innebär nedskärningar inom skolan, barnomsorgen, omsorgen för äldre, stängningar av viktiga mötesplatser; dagcentraler och matsalar för pensionärerna. Listan kan göras lång.

Det behövs en riktig opposition i Varberg
Den är här nu, folkrörelsen 24:7. En folkrörelse som vägrar gå med på mer social slakt. En folkrörelse som sätter trygghet, rättvisa och demokrati främst. En rörelse som vill aktivera människorna till motstånd. Som förmår ge människorna hopp och styrka igen.

Att läsa en spännande och initierad liberal

Eric Kaufmann, liberal och professor i statskunskap vid Birkbeck college i London, har skrivit en initierad och spännande bok om vithet som begrepp, skiftat från tid till annan. Här presenterar vi en recension av boken.

Vitskiftet eller att vara vit i framtiden – vad kommer det att betyda?

Några rader om en bok igen. En spännande bok, som öppnar en del nya perspektiv, åtminstone för mig. Man håller inte med om allt, och provoceras att tänka. Nyttig läsning alltså.

Jag är inte liberal, väldigt långt därifrån. Tycker att dagens socialister och dagens arbetarrörelse står under alltför starkt inflytande från liberalismen. Men det betyder inte att man inte ska lyssna på vad liberaler skriver. Särskilt inte liberala kättare som utmanar konsensus och tänker fritt utan hänsyn till det som för dagen är politiskt korrekt, vilket sker i den här boken.

Alla ideologiska riktningar har ju sina låsningar, ämnen som är svåra att diskutera öppet mellan åsikts­fränder. Liberaler emellan är det svårt att diskutera klasskillnader och ojämlikhet, företeelser som är intimt förbundna med en liberal samhällsordning, men även av många liberaler upplevs som nega­tiva. Socialister emellan är det svårt att diskutera etnicitet och kulturskillnader. Klasserna är den grund­läggande indelningen av samhället i ett liberalt/kapitalistiskt system, och etnicitet borde egen­tligen inte spela någon roll. Ett socialistiskt medvetande rensar bort primitiva grupphänsyn som inte har sin grund i ens ställning i förhållande till produktionen, är tanken. Samtidigt är etniciteten stän­digt närvarande, och har alltid varit det. De europeiska arbetarpartierna gav 1914 sitt stöd åt kri­get istället för att solidarisera sig med sina klassystrar och -bröder i fiendeländerna, för att ta ett lite ut­tjatat exempel.

Vad de företeelserna – etnicitet och kulturskillnader – spelar för roll idag försöker författaren till den här boken, Eric Kaufmann, utforska. Mera precist ställer han frågan – som i sig bryter mot en hel del ta­bun bland folk som läser DN och röstar på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet – vad det betyder att tillhöra den in­hemska vita majori­teten i västvärlden idag. I inledningen påpekar han att svenska staten kan skaffa sig nya medborgare på en eftermiddag, medan det för den etniskt svenska majoriteten tar gene­rationer av integration och bland­giftermål för att göra de nyblivna medborgarna till medlemmar av den etniska majoriteten. Han bryr sig inte särskilt mycket om politisk korrekthet, som ni märker.

Kaufmann är professor i statskunskap vid Birkbeck college i London, och han sysslar mycket med poli­tisk demografi, dvs. hur förändringar över tiden av befolkningens sammansättning påverkar poli­tiken. Demografi är ju ett spännande ämne på så sätt att man kan göra ganska goda förutsägelser om fram­tiden. Befolkningens sammansättning idag, födelsetal och invandring, bestämmer helt enkelt hur befolkningen i framtiden kommer att se ut.

Och när Kaufmann skådar in i framtiden så ser han vitskiftet, som gett boken dess namn och som han ser som ett oundvikligt öde för den vita majoritetsbefolkningen i västländerna, bl.a. Sverige, även om boken främst behandlar läget i USA, Storbritannien och Kanada. På grund av invandring, invandrares högre födelsetal och blandgiftermål kommer den del av befolkningen som vi idag skulle säga är vita, av helt europeiskt ursprung, att vara en minoritet i västländerna redan i slutet av det här seklet. Grup­pen med blandat ursprung kommer att ta över som den nya majoritetsgruppen. I England och Wales förutspår Kaufmanns framskrivningar att gruppen med blandat ursprung kommer att motsvara över 90 procent av befolkningen år 2200. När Kaufmann talar om vita i detta sammanhang gör han det lite slarvigt, som ett grovt mått på etnicitet, uppfattar jag. Det finns nu många personer i Sverige, bl.a. adopterade, som inte har någon annan etnisk bakgrund än svensk trots att vi inte skulle säga att de är vita.

Vita utan annat ursprung kommer i framtiden – menar Kaufmann – främst att finnas bland grupper som är mera isolerade geo­grafiskt eller kulturellt.

Landsbygden, relativt isolerad geografiskt, domineras fortfarande helt av vita i de länder Kaufmann undersöker medan städerna går mot en allt större mångfald. Inom religiösa grupper som mormoner, isolerade kulturellt, som är i det närmaste helt vita, är födelsetalen höga, och ett starkt socialt tabu råder mot giftermål utanför den egna gruppen. Delstaten Utah är vitare än jämförbara delstater till följd av mormonernas dominans. En dominans som hela tiden förstärks av deras födelsetal, som är väldigt höga i jämförelse med andra delar av den vita majoritets­gruppen i USA.

Hur framtiden kommer att te sig för dagens majoritetsgrupper i västländerna, de vita i USA, engels­män, walesare, och skottar i Storbritannien, svenskar i Sverige, det avgörs av hur den gruppen kom­mer att be­traktas och framförallt avgränsas, menar Kaufmann. Kommer de vita att vara en allt mindre minoritet, främst be­stå­ende av grupper i den kulturella eller geografiska periferin? Eller kom­mer den vita majoriteten att omdefinieras och utvidgas till att även omfatta dem med blandat ur­sprung?

Kaufmann menar att den senare linjen – en vidgning av begreppet vit, ett vitskifte – är mer trolig. Nationerna i Västeuropa är gamla och tätt sammanvävda med den dominerande folkgruppens öden. Frankrike, t.ex., har en nationell mytologi som spårar nationens ursprung till antika galler och franker. Det är därför inte sannolikt, menar Kaufmann, att en ny nationell mytologi, byggd på en ny blandning av ur­sprung, skulle skapas. Detta har däremot skett i nya världen, t ex i Mexiko och Karibien, där flera folk­grupper redan vid de nya nationernas tillblivelse smält samman och bildat en ny etnicitet.

Kaufmann tror att synen på och avgränsningen av den vita gruppen i västvärlden kommer att ut­vecklas på samma sätt som synen på den vita gruppen i USA. Förr var det bara anglosaxiska pro­testanter som räknades till majoritetsbefolkningen i USA. Men i den gruppen har judar, italienare, irländare och östeuropéer inlemmats. Dessa tillhör idag, i de flestas ögon, den vita majoritetsbefolkningen.

Kaufmann själv uppfattas ofta som vit berättar han, trots att han har lite mörkare hudton – ni kan se honom på bilden ovan – och han är av blandat europeiskt, latinamerikanskt och asiatiskt ursprung. Kaufmanns utseende kan kanske om ca 150 år uppfattas som typiskt vitt, om Kaufmanns spådomar besannas.

Vitskiftets orsaker kan sökas i den stora invandringen till västländerna under den senaste 40- eller 50-årsperioden. Kaufmann blickar bakåt i historien och konstaterar att Sverige, Storbritannien och andra länder i Västeuropa så sent som på 40-talet hade en utrikesfödd andel av befolkningen som uppgick till några få procent.

När det gäller USA pekar Kaufmann på den liberalisering av invandringslagstiftningen som skedde 1965 och, senare, under 1980-talet. Ökad invandring följde och den vita gruppens andel av befolkningen började sjunka relativt snabbt. Vitskiftet har därför idag kommit längre i USA än i andra västländer.

Kaufmann undersöker vilka de politiska konsekvenserna blivit av vitskiftet och menar att de varit mycket betydande. Kaufmanns åsikt är att den s k högerpopulismens obevekliga frammarsch i huvudsak förklaras av attityder till och motstånd mot invandring.

Och efter den mycket grundliga genomgång han gör av valresultat och annan statistik är det faktiskt mycket svårt att säga emot honom. Ökad invandring har egentligen över hela västvärlden, med den engelsktalande delen av Kanada som möjligt undantag, lett till ökat stöd för högerpopulistiska politiska alternativ.

Från och med 90-talet får invandringsmotståndet fart inom det republikanska partiet i USA. Efter det att Tony Blair börjat föra en betydligt mer generös invandringspolitik dröjde det inte många år innan Tories började driva på för en mer restriktiv invandringspolitik. Jag minns själv hur Tory-ledaren William Hague under valrörelsen 2001, då jag pluggade i England, i en TV-utfrågning sade att in­vandring riskerade att göra Storbritannien till ”ett främmande land”.

Här hemma i Sverige har stödet för SD formligen exploderat samtidigt som den årliga invandringen under 10-talet har legat på över 100 000 personer årligen. Antalet beviljade uppehållstillstånd 2019 blev knappt 120 000, över en procent av befolkningen. Kaufmann pekar på den höga andelen utrikes­födda i USA kring sekelskiftet 1900, som när den var som högst låg på strax under 15 procent. I da­gens Sverige är andelen 19 procent.

Som jämförelse nämner Kaufmann den trots allt begränsade påverkan på väljaropinionen som blev resultatet av finanskrisen 2008. Finanskrisen har, på det hela taget, vilket får ses som ett stort miss­lyckande för den internationella arbetarrörelsen, inte lett till något ökat stöd för socialistiska politiska alternativ. Den stora invandringen har däremot lett till ett helt förändrat politiskt landskap i Sverige, Danmark, Tyskland, Italien, Frankrike med flera Västländer. Och till stora förändringar inom Tories i Storbritannien och republikanerna i USA.

De människor som reagerar politiskt genom att stödja invandringskritiska politiska alternativ har med Kaufmanns sätt att analysera situationen anammat den första av de fyra strategier som Kaufmann menar att den vita majoritetsgruppen kan välja för att hantera den etniska förändringen, nämligen att slåss mot den. Rösta på politiska alternativ som lovar att hejda den etniska förändringen, eller till och med återställa ett etniskt homogent samhälle genom att kasta ut dem som invandrat.

Men vad är det som framkallar denna motreaktion? Kaufmann ger sig i boken i kast med den frågan, och även frågan hos vilka människor den reaktionen framförallt uppkommer. Han visar i den dis­kussionen upp sin liberala bockfot, men har också en hel del vettigt att säga.

Om man tar det vettiga först så menar Kaufmann att invandringsfrågans laddning till stor del handlar om hur den påverkar samhällets kulturella och etniska sammansättning. Invandringen, särskilt om den är stor, påverkar vilka idéer, värderingar, sedvänjor, familjestrukturer m.m., men även hudfärger, som förekommer och dominerar. Många människor reagerar när de inte känner igen sin barndoms samhälle längre. Känner olust och vilsenhet inför den etniska förändringen. Detta, menar Kaufmann, och jag håller med, är inte något uttryck för rasism utan helt enkelt att vara fäst vid sin hembygd, sitt hem­land, sin egen kultur. Detta måste vara tillåtet för den vita majoritetsbefolkningen likaväl som det är det för olika minoriteter, anser Kaufmann, och jag instämmer. Kaufmann pekar i en välfunnen jämförelse på den svarta befolkningen i London-stadsdelen Brixton, som varit den dominerande grup­pen där under flera årtionden. Men i takt med gentrifieringen har området blivit allt mera ”vitt”. Det måste den svarta gruppen få känna sorg och nostalgi över, och även uttrycka en politisk önskan att processen ska bromsas eller hejdas. Samma känslor och önskningar måste också den vita majoritets­gruppen få hysa.

Kaufmann gör i det sammanhanget en rätt träffande analys av begreppet identitetspolitik och hävdar att det handlar om politik som främjar vissa gruppintressen. För minoriteter handlar identitetspolitiken om att deras intressen, sedvänjor och livsstil ska respekteras och ges utrymme i samhället. För majoriteten är det egentligen samma sak, fast tvärtom. Majoritetetens identitetspolitik handlar om att majoritets intressen, sedvänjor och livsstil ska behålla sin dominerande ställning. I vårt eget fall att Sverige ska fortsätta vara svenskt, för att uttrycka det lite tillspetsat.

Det är bättre, säger Kaufmann, att det rena etniska gruppintresset, som det ju faktiskt är vad det handlar om, kommer upp på bordet. Annars kommer det att förkläs i diskussioner om andra frågor, som brottslighet och sekularism, och diskuteras på ett indirekt, dolt sätt.

Kaufmann går ännu längre, och menar att den vita majoritetsgruppens oro inför invandringen, och den snabba etniska förändring som den fört med sig, kan lindras genom att vitskiftet beskrivs och skildras på ett balanserat sätt i den offentliga debatten.

I egna intervjuer han gjort med medlemmar ur den vita majoritetsgruppen har han beskrivit ett framtidsscenario där den vita majoritetsgruppen behåller sin dominerande ställning men har omdefinierats och utvidgats till att också omfatta dem med blandat ursprung. Därefter har han frågat intervjupersonerna om deras inställning till invandring. Samtidigt har han, för en annan grupp intervjupersoner, beskrivit ett scenario där den vita gruppen är i minoritet och en ny grupp, som definieras som blandad till sitt ursprung, har tagit över som den nya majoritetsgruppen.

Resultaten från Kaufmanns intervjuer visar att attityderna till invandring var mycket mer positiva bland dem som fått en beskrivning av en omdefinierad men fortfarande dominerande vit grupp än bland dem som fått en beskrivning av en marginaliserad men mindre blandad vit grupp.

Jag nämnde ju att Kaufmanns liberala bockfot kom fram på ett par ställen. Hur yttrar sig det då? Jo, genom den totala frånvaron av klassanalys och hänsyn till klassintressen i Kaufmanns framställning.

I Kaufmanns liberala värld är det individens personlighetstyp som avgör hur man ställer sig till invandring. Om man är en auktoritär person (som föredrar ordning och tydliga hierarkier) eller en konservativ person (i den meningen att man ogillar förändring, inte i bemärkelsen anhängare av konservatismen som politisk ideologi), då är det mera sannolikt att man vill se en mer restriktiv invandringspolitik. Om man däremot tillhör den grupp människor som har en mer öppen och tolerant inställning, den tredje personlighetstyp som Kaufmann menar dominerar i befolkningen, då känner man sig trygg och bekväm med den etniska förändringen. Det är för de människorna osannolikt att man ser minskad eller begränsad invandring som en viktig politisk fråga.

Kaufmann hävdar också, och det är väl här som allra senast som en socialist börjar tycka att ett löjets skimmer sprider sig, att de som är toleranta har en högre benägenhet att söka sig till högre utbildning, på grund av större inneboende nyfikenhet. Det skulle i sin tur förklara varför högutbildade är mera positivt inställda till invandring och mindre hugade att stödja invandringskritiska politiska rörelser.

Man har som socialist lust att fråga Kaufmann om han inte ser någon plats för en materiell analys, grundad på klasstillhörighet och hur invandringen påverkar olika gruppers ställning i klasskampen. Spelar det ingen roll att man som medlem av arbetarklassen är den som måste konkurrera med de nytillkomna om arbetstillfällena och bostäderna? Spelar det ingen roll att man är den som hamnar i samma bostadsområden som de? Spelar det ingen roll för arbetarna, de förment auktoritära och konservativa, att möjligheterna till facklig och politisk organisering minskar med ökad etnisk splittring? Är det brist på nyfikenhet som håller arbetarungdomen borta från högre studier? De kraftigt höjda terminsavgifterna för att gå på universitet i Storbritannien och USA, har de inget med saken att göra? Att ställa dessa frågor är enligt min ringa mening att besvara dem.

Klassisk liberal enögdhet eller till och med blindhet från Kaufmann alltså. Som också visar sig i hans bedömning av enskilda politiska händelser. Han menar att Labours relativa valframgång 2017 förklaras av att partiet genom att förklara sig acceptera resultatet i folkomröstningen om EU-medlemskap lyckades vinna över tillräckligt många väljare av de auktoritära och konservativa personlighetstyperna. Inte ett ord om den ekonomiska politiken i Labours valmanifest, den mest radikala på årtionden. Här gör sig Kaufmann helt klart skyldig till att abstrahera bort verkligheten och anpassa sin beskrivning av den så att den stämmer överens med hans förklaringsmodell.

Behöver jag tillägga att Kaufmann också serverar den trötta liberala osanningen om ideologiernas död? Man blir lite matt, men jag varnade er, boken är skriven av en borgare, och då kan den såklart inte vara fläckfri.

Kaufmanns bok innehåller inte bara demografi och befolkningsprognoser. Det finns ett idéhistoriskt tema i den också. Kaufmann spårar upp och beskriver de intellektuella strömningar som politiskt sett möjliggjort den mycket stora invandring som vi sett i Västvärlden under de senaste årtiondena.

Den idéhistoriska inriktning som enligt Kaufmanns mening har varit förhärskande i Västvärlden, åtminstone inom de intellektuellt tongivande skikten inom högre utbildning och massmedia, och som gjort den stora invandringen möjlig, kallar Kaufmann för vänstermodernismen. Den är ett uttryck för och ett utflöde ur 1960-talets kulturella omdaning och betonar starkt modernitet och lika rättigheter. Självklart fanns det starkt stöd för dessa linjer även före 1960-talet, men Kaufmann argumenterar övertygande för att det var först vid den tiden som dessa idéer, som en följd av den allt högre utbildningsnivån hos befolkningen och att de stora massmedierna, TV-sändningarna, nådde ut till alla.

Den har fört med sig sådant som vi idag ser som självklarheter, som jämställdhet mellan kvinnor och män, likabehandling av alla oavsett hudfärg (bl. a medborgarrättsrörelsen i USA), lika rättigheter för sexuella minoriteter, sekularisering.

Inom vänstermodernismen, man tänker bl.a. på sådana figurer som Marcuse, Sartre och Foucault, fanns och finns alltså en sund opposition mot förtryck av kvinnor samt etniska och sexuella minoriteter. Ett sunt fördömande av västländernas kolonialism. Vänstermodernismen har därigenom möjliggjort en andra strategi hos den etniska majoriteten inför den etniska förändringen som in­vandring medför: undertryckande av motståndet mot den.

Vänstermodernismen har helt enkelt fört med sig en ökad tolerans för invandring och etnisk mångfald. Motsatt sida av myntet har varit en minskad tolerans mot vad som setts som förtryck och diskriminering av minoriteter.

Kaufmann ser, skulle man kunna säga, vänstermodernismen som 68-rörelsen utan kraven på samhällsförändring i socialistisk riktning. Som Kaufmann rätt träffande skriver har vänstern gått ifrån att se arbetarklassen som ledare i samhällets marsch mot socialismen till att se etniska och andra minoriteter som ledare i samhällets marsch mot mångkulturen.

Inom vänstermodernismen, menar Kaufmann, och återigen håller jag med, utgår man från att samhället är uppbyggt i en hierarki av grupper där vissa är förtryckare och vissa andra är förtryckta. Den politiska kampen handlar om att stödja dem som är förtryckta, och särskilt dem som för tillfället ses som mest förtryckta. Tydligt är, menar Kaufmann, att kvinnor idag ses som en mindre förtryckt grupp än etniska minoriteter. Tänk bara, tillägger jag, på vänsterns ängslan inför att tala om invandrargruppers överrepresentation när det gäller våldtäkter. Vidare, menar jag, börjar man rätt tydligt kunna urskilja en tendens att transpersoner ses som mer en förtryckt grupp än både kvinnor och homosexuella.

Kaufmann pekar på att opinionen i västvärlden före vänstermodernismens dominans var intolerant på ett sätt som vi idag kallar rasism. Han lyfter alltså fram vänstermodernismens påverkan över tiden. Kaufmann pekar på den amerikanska lagen om utestängning av kineser (Chinese Exclusion Act) från 1882, som uttryckligen – till och med sin rubrik – diskriminerade kineser i utlänningslagstiftningen. Här i Sverige kan vi dra oss till minnes den restriktiva linjen i invandringspolitiken på 30-talet, då det talades öppet om den svenska folkstammens renhet. Sådan öppen och officiellt sanktionerad rasism skulle vi förmodligen se även idag i Västvärlden, tror Kaufmann, om det inte vore för vänstermodernismens genomslag.

Vänstermodernismens påverkan syns inte bara över tiden, menar Kaufmann. Nej, dess inflytande kan framgår också i rummet, vid en geografisk jämförelse. I Västeuropa och Nordamerika har vänstermodernismens inflytande varit starkt och den sociala toleransen för invandring har varit stor, liksom i konsekvens därmed också själva invandringen.

I Östeuropa däremot, som under vänstermodernismens formativa period på 1960-talet befann sig bakom järnridån, med den kulturella avskärmning det innebar, syns dess inflytande inte alls på samma sätt.

Det framgår, menar Kaufmann, av att det inte alls är tabu där på samma sätt att uttrycka en vilja att bevara den samhällets etniska och kulturella sammansättning. Tänk bara på Viktor Orban i Ungern och det regerande socialkonservativa partiet Lag & Rättvisas dominans i Polen, som båda gör bruk av en retorik som – milt uttryckt – inte accepteras bland de rättänkande i Sverige. Eller fundera över det faktum att Alternativ för Tyskland, det dominerande högerpopulistiska partiet i det landet, har sitt absolut starkaste fäste i det gamla DDR, dit vänstermodernismen inte hade tillträde på 60-talet.

Eller fundera på länderna i Ostasien, t.ex. Sydkorea och Japan. Där har vänstermodernismens idéer inte vunnit det insteg de gjort i Västvärlden. Toleransen för invandring och etnisk förändring där är också, i jämförelse med Västeuropa och Nordamerika, i princip obefintlig.

Idag tycks dock vänstermodernismen befinna sig i kris. Strategin att undertrycka oron inför och motståndet mot den etniska förändringen ser inte ut att hålla. Det tabu mot kritik av mångkultur och invandring som tidigare var mycket starkt i de flesta västländer ser ut att rämna. Under 2000-talet har gräns efter gräns passerats ifråga om vad som är tabu i den invandringspolitiska debatten. Kaufmann nämner det bekanta exemplet med det högerpopulistiska partiet ÖVP, som släpptes in i regeringen i Österrike för drygt 20 år sedan, 1999. Det ledde till en storm av fördömanden från övriga EU-länder, och även från många andra håll. Nu, 20 år senare, märks det inte mycket när partier lik­nande ÖVP kommer in i regeringar i Belgien (Vlaams Belang), Italien (Lega) eller Polen (Lag & Rättvisa). Eller ta exemplet Trump. Hans öppet fientliga hållning mot invandrare och mot andra kul­turer var tidigare otänkbar, minns talet om ”shithole countries” t.ex., men han hamnade på presidentposten ändå.

Det grundläggande problem som Kaufmann ser med vänstermodernismen och strategin att under­trycka och tränga bort motståndet mot invandring är att det som trycks ner och trängs bort i själva verket är ett giltigt gruppintresse hos majoriteten att dess seder och bruk, värderingar och kultur ska bevara sin utbredning i samhället. Detta gruppintresse är, som sagt, majoritetens identitetspolitik, och det är inte i sig rasism. Själv tror jag också att vänstermodernismens kris har att göra med själva dess intellektuella innehåll, som jag skrivit om ovan, dess idealism och moralism, dess brist på rationalitet och klassperspektiv.

Undertryckandet som strategi tvingar majoritetens gruppintresse in på av- och bakvägar, skriver Kaufmann, som berörs ovan. Eftersom det inte får sägas öppet att man är orolig för en snabbt ändrad etnisk sammansättning av befolkningen så klär man den oron i en debatt om brottslighet, arbets­löshet och bostadsbrist, t ex. Det betyder såklart inte att en debatt om de frågorna alltid är en förklädd debatt om invandringens storlek. Poängen som Kaufmann vill få fram är att invandringens storlek, utifrån hur den påverkar befolkningens etniska sammansättning, måste få debatteras öppet.

Efter motstånd/kamp och undertryckande går Kaufmann vidare till en tredje strategi som han menar att den vita majoritetsbefolkningen tillämpar för att hantera och tas med den etniska förändring i samhället som invandringen lett till, och det är flykten. Den vita majoritetsbefolkningen flyttar bort från mångfalden till en mer etniskt homogen bostadsort.

Kaufmann lyfter fram ett gediget statistiskt underlag som tycks visa att etnisk mångfald är något som ursprungsbefolkningen i västländerna söker sig bort ifrån. De allra flesta vita i USA och Storbritannien bor i områden med en helt förkrossande vit majoritet. Övriga grupper hamnar i områden, framförallt i storstäderna, som utmärks av väldigt stor mångfald. Man kommer i det sammanhanget att tänka på den studie som gjordes vid Linneuniversitetet 2015, vars rön var att etniska svenskar börjar lämna ett bostadsområde när andelen utomeuropeiska invandrare överstiger 4 (!) procent.

Kaufmann tror inte att flyktbeteendet, eller vad man ska kalla det, har att göra med rasism. Det handlar mera om att medlemmar ur den vita majoritetsbefolkningen söker sig en trygg plats med tätare social sammanhållning när de ska bilda familj. Det är mest i samband med familjebildning som man flyttar till en etniskt mer homogen plats, visar rönen som Kaufmann lägger fram.

Vidare lyfter Kaufmann fram forskningsrön som visar att graden av tillit till främlingar minskar i en mångkulturell miljö. Tilliten, och förmodligen därmed också den upplevda tryggheten och sociala sammanhållningen, är därmed högre i förorts- och landsbygdsmiljöer dit många vita söker sig för att bilda familj.

Än mer iögonfallande är kanske de rön som Kaufmann lägger fram som pekar på att vita som blir kvar i ett bostadsområde där de är i minoritet sluter sig inom sin grupp, utanför arbetsplatsen mest har kontakt med andra vita. Man skulle alltså kunna säga att även dessa flyr, fastän de gör de i sitt sociala umgänge snarare än i geografin.

Segregationen förefaller alltså vara ett självalstrande förlopp. Det verkar vara väldigt svårt att mota den med politiska åtgärder. Kaufmann har inga färdiga lösningar, men bara att ställa oss inför den bistra verkligheten, som han gör, har ett värde i sig.

Och som demograf kan Kaufmann som sagt blicka in i framtiden och spå om vad segregationen kommer att leda till på längre sikt om dagens utveckling fortsätter, ett par generationer framåt, på 2100- och 2200-talen. Den geografiska segregationen kommer helt enkelt att leda till olika hudfärg hos stads- och landsbygdsbefolkningarna. Stadsbefolkningen kommer att ha väldigt blandad härkomst, som Kaufmann själv, och förmodligen likna honom vad gäller hudfärg och utseende i övrigt. Landsbygdsbefolkningen kommer att vara mer lik oss som är vita idag.

Kaufmann spekulerar i vad det kan komma att leda till inom kulturen. Kanske blir det medlemmar av landsbygdsbefolkningen som man kommer att välja som skådespelare i filmer som utspelar sig i i vår tid, dvs. framtidens dåtid. En bagatell förstås, men intressant som försök att blicka in i framtidens människors tänkande. Skilda hudfärger hos stads- och landsbygdsbefolkningarna kommer nog också, tyvärr, att ha allvarligare sidor.

Den fjärde och sista strategin som Kaufmann menar att den vita majoritetsbefolkningen har till hands är anslutning. Den innebär att den vita gruppen omdefinierar och ombildar sig, helt enkelt genomgår vitskiftet. Bildar stommen i en ny vit majoritetsgrupp. Som ser sig som vit men är mer brun än vad den gruppen är idag, många förmodligen som Kaufmann själv ser ut. Idag är de flesta vita personer sådana som vi idag menar ligger nära urtypen för att vara vit, inte har något annat ursprung i sig. I framtiden torde det inte vara så längre.

Kaufmann tror själv att anslutning kommer att bli den dominerande strategin. Och han tror, som jag uppfattar honom, att den kommer att fungera väl. Anslutningsstrategin är ju också den som ter sig mest förenlig med en fredlig och harmonisk samhällsutveckling. Man är öppen med att det finns etnisk majoritet, men gör gränserna för den flexibla, så att fler och fler på sikt kan definiera sig som medlemmar av den, oberoende av hudfärg.

Men för att det ska fungera, menar Kaufmann, krävs att den etniska majoritetens intressen ses som giltiga att diskutera och debattera. Mest central i det sammanhanget är invandringsfrågan, som Kaufmann menar måste demokratiseras, så att majoritetsbefolkningen kan få inflytande över den. Invandringssatser bör inte vara mer kontroversiella att diskutera än skattesatser, menar Kaufmann. Och i den delen håller jag verkligen med. Att invandringens storlek inte har fått debatteras öppet har i förlängningen lett till ett större motstånd mot invandring, och gjort den frågan svårare att hantera. Efter att ha läst den här boken har jag blivit än mer övertygad om att det är nödvändigt med ett i grun­den omdanat asylsystem, som gör det årliga flyktingmottagandet till något man fattar demo­kratiska beslut om, ett kvotflyktingsystem alltså.

Ja, som sagt. Detta är tankeväckande bok. Den kommer att provocera många av dem som företräder den gängse invandringspolitiska uppfattningen i Sverige. Men jag ser det som en förtjänst hos Kaufmanns arbete att obekväma frågor, och tabubelagda sådana, kommer fram i ljuset. Vare sig vi vill det eller inte så kommer den etniska förändringen, och reaktionerna på den, sannolikt att prägla mycket av politiken under de kommande åren och årtiondena. Med mer kunskap om den föränd­ringen kan vi socialister förstå vår samtid bättre och öka våra chanser att navigera rätt i politiken. All hjälp vi kan få för att göra det kommer att behövas.

Textförfattare och recensent av boken:
”Medlem i Socialisterna – Välfärdspartiet”

Myrdal är död – läs Myrdal

Robert Mathiasson, fd ordförande i Kommunistiska Partiet uppmanar till läsning av Jan Myrdal.
Krönikan har tidigare publicerats i Nyheter Idag.

Därför är Myrdal värd att läsas

Så dog till slut Jan Myrdal. Tredje gången gillt kan man säga. På slutet av 1980-talet höll hjärtat på att ta honom. För några år sedan strök han nästan med i blodförgiftning. Men han överlevde och hann uppnå den respektingivande åldern av 93 år och nästan 80 år som politiskt aktiv och intellektuellt verkande.

Det är inte lätt att försöka fånga en människa som varit en produktiv författare och debattör under åtta årtionden. Det bästa man kan göra för att förstå Myrdal är helt enkelt att läsa honom.

Denna text kan bli en ingång till en Jan Myrdal som sällan tilläts komma fram i den offentliga debatten där DN-liberalerna helst ville prata Pol Pot eller Mao.

Men det var knappast våld och död i andra länder som skapade etablissemangsliberalernas hat mot Myrdal. Det som verkligen orsakade ömma tår var han vägran att ”uppträda på dörrvakternas villkor”, som han själv uttryckte det. Han vägrade flyta med strömmen och hålla sig till den offentliga debattens dagordning.

Många av Myrdals skarpaste och argaste ställningstaganden gällde den vänstertradition som han själv ansåg sig komma ur, men där han kände sig allt mer hemlös. Redan 1976 sa han i en Expressenintervju: ”Vänstern och vänstern. Jag tycker egentligen inte om det ordet.”

Hemlöshetskänslan då gällde inte minst debatten om brott och straff. Myrdal varnade för att det som i Sverige ”utger sig för att vara vänsterdebatt har blivit en kletig trasliberal gröt kring brott och brottslighet”.

Han påpekade att arbetarklassen inte är ”liberal och allmänhumanistisk” och ”aldrig accepterat att ’den som har det svårt blir tjuv’.” Och att en vänster som tror ”att lag och ordning hör reaktionen till” kommer hamna i motsättning till arbetarklassen.

”Det finns alltså två linjer. Trasproletariatets och bourgeoisins som utnämnt sig till radikalism. Arbetarklassen och Marx som av trasproletariatet och Dagens Nyheter skälls som reaktionär. Det är bara för vänstern att välja!”

Myrdal formulerade sig inte så enkelt. Men innehållet var klart som kristall. ”Vänstern” gjorde sitt val och anslöt sig till DN-etablissemanget.

1979 skrev Myrdal om skolpolitiken att ”om vi inte lyckas bryta helt med den nuvarande skolpolitiken, erövra kunskapen och göra upp med det flum som hävdar att privata känslor och stämningar har kunskapsvärde då ger jag inte mycket för demokratins överlevnadsmöjligheter och alls ingenting för dess utvecklingsmöjligheter.”

Tre år senare tog Myrdal upp mångkulturalismen: ”Jag är helt övertygad om att det är en illusion att vi kan ha ett i egentlig mening mångkulturellt Sverige. En farlig illusion. En förtryckande illusion.” Han menade att ”om man flyttar hit bör man ha flyttat hit. Sverige blir då hemlandet… Rätten att ingå i ghetton och bilda underklassenklaver är ingen rättighet utan en förbannelse”.

1988 skrev Jan Myrdal om Jean-Marie le Pens framgångar i Frankrike. Han skrev att le Pen ”tar upp verkliga problem. Arbetslöshet. Narkotika. Brottsvåg. Ustämpling. Han talar inte mot välfärden; han lovar att skydda de smås välfärd mot den korrupta politiska klassens manövrer. Visst är det demagogi. Men den har verklighetsanknytning. Och där de liberala och den allmänna vänstern talar vänligt om förståelse för andra kulturer och att man inte får röra vid kompisen talar Le Pen om förorternas skitiga verklighet”.

Myrdal betonade att ”kulturkonflikterna är verkliga” och att ”varje gång en liberal intellektuell syntes i TV talande från sina fina värld ner till förorterna om mänskliga rättigheter vann Le Pen tiotusen nya väljare”.

Jag ber om ursäkt för de långa citaten. Men Myrdal är värd att läsa därför att han inte använde marxismen som ”en bygglåda av fraser”, som han skrev, utan som en tanketradition som försöker se verkligheten som den är och de klassintressen som ligger bakom de vackra orden.

I fråga efter fråga hamnade 68-vänsterns grand old-man på kant med sina tidigare lärjungar, som nu hade fullt upp med sina karriärer inom media, akademi och byråkrati.

DN-vänsterns samhällsprojekt innebar att utifrån en verklighetsfrånvänd ”liberal och allmänhumanistisk” flumideologi förvandla Sverige till naivitetens skyltfönster.

Detta projekt hade sin starkaste kritiker i Jan Myrdal. Och den som vill läsa om hur samhällsprojektet genomfördes och vilka klassintressen som ligger bakom bör läsa Myrdal, ”en man, som inte endast vill, utan också förstår att vara marxist”, för att citera den gamle Lenins ord om Franz Mehring.

Yttrandefriheten i fara

Nils Littorin från malmölistan om yttrandefriheten:
“Den liberala elitens sociala media struntar i friheter vunna under århundraden av folklig kamp. “

Nils Littorin från Malmölistan skriver om hotet mot yttrandefriheten

Trump cencureras i demokratins namn

Sovjetunionens statliga censurbyrå Gavlit strök namn på dissidenter i böcker, suddade bort personer från bilder och förbjöd utgivningen av misshagliga klassiska verk. Allt skedde i den proletära revolutionens namn.

När västvärldens tech-jättar censurerar flödet på internet sker det i demokratins eller folkhälsans namn. Det godkända spektrumet av åsikter blir allt snävare. Vem vet vad som är tillåtet att säga imorgon?

Donald Trumps nästan 90 miljoner följare har blivit vittnen till hur tweet efter tweet döljs eller publiceras med kritiska kommentarer av Twitter. Facebook har stoppat Trumps politiska reklam och raderat inlägg. Inga sådana inskränkningar i yttrandefriheten drabbade rivalen Joe Biden. Som Demokraternas presidentkandidat var Biden favorit hos tech-jättarna i Silicon valley.

De som tycker Trump är odemokratisk tycks inte ha några problem med att icke folkvalda monopolföretag bestämmer vad som får sägas. Vad får det för konsekvenser för yttrandefriheten?
Även relativt obetydliga lokalpolitiker på andra sidan Atlanten kan drabbas, vilket jag är bevis på.

Palaestra media är namnet på en Youtube-kanal med över 50 000 följare. Startad av två svenska nationalister med ett intresse för kultur, migration och yttrandefrihet. När de frågade mig om att göra ett poddavsnitt tvekade jag inte, varför skulle jag? Jag har gett intervjuer till allt från Russia Today, Expo och Sydsvenskan. Budskapet är för mig det centrala, inte avsändaren.
Podden “Vänsternationalism” publicerades i somras och närmade sig 10000 visningar när den plötsligt försvann från Youtube. Bakgrunden till Youtubes agerande var en rapport från Försvarshögskolan där Palaestra pekas ut som tillhörande en alternativhöger med odemokratiska åsikter. Om det är sant får andra bedöma. Grundläggande i en demokrati är dock att även sådana åsikter som inte smeker eliten medhårs ska få höras.

I dagsläget kan både en fd republikansk president och jag, en fd medlem i kommunistiska partiet, drabbas av jakten på misshagliga åsikter. Så urskillningslös är de sociala mediemonopolens censur.


Förment demokratiska argument om att skydda allmänheten från viss information har under pandemin glidit över i folkhälsofascism. En intervju med engelska författaren Peter Hitchens gjordes icke sökbar av Youtube på grund av kritik mot Storbritanniens lockdown. Andra videos med lockdown kritik har helt sonika raderats, till och med när den kommit från erkända medicinska vetenskapsmän som Karol Sikora, fd rådgivare till Världshälsoorganisationen. Ifrågasättandet av nyttan med att hålla människor isolerade i sina hem i flera månader har plötsligt blivit en verboten åsikt.

Den liberala elitens sociala media struntar i friheter vunna under århundraden av folklig kamp. Antingen det handlar om att få Biden vald, tysta migrationskritiker eller om att trycka ner evangeliet med lockdowns i halsen på en motsträvig populas; Internetcensuren har nått epidemiska proportioner. Att så kallade demokrater i vitt skilda politiska läger rycker på axlarna eller rentav hejar på utvecklingen är oroväckande.

Precis som poeten Claes Andersson diktade så bör vi se upp för dem som bara nickar instämmande. Nästa gång kan nickningen gälla dig.

Bluffhistorikern Henrik Arnstad

Bengt Johansson skriver om hur “historikern” Henrik Arnstad bluffar om “rasismen” mot det norska folket

2020-11-09 / Av Bengt Johansson

Den så kallade historikern Henrik Arnstad gör sig allt löjligare.

Se hans tweet (bilden) där han försöker få det till att det svenska folket agerade rasistiskt mot de norska män och kvinnor som flydde undan de tyska nazisterna under ockupationen av Norge under andra världskriget.

Hans resonemang är historiskt grundfalskt men jag antar att han måste ta till lögnen för att kunna knyta ihop beskyllningarna om att dagens svenska folk är rasistiskt.

Bakgrunden är ju att Sverige och Norge på grund av napoleonkrigen bildade union. Den varade mellan 1814-1905. Under denna tid växte en allt större självständighet fram.
De bildade egna instutioner, egen parlamentarism och 1899 tog de fram en egen flagga.

1905 tyckte norrmännen att det var dags att upplösa unionen och bilda ett självständigt Norge. Detta satte sig den svenska överklassen emot. Risken för krig ökade och var nära sommaren 1905.

Det var den svenska arbetarrörelsen som stoppade kriget mot norrmännen. Man hotade bland annat med att vägra värnplikt och att ställa till med storstrejk. Dessa hot var högst reella och överheten backade (för att göra en lång historia kort). Norge blev självständigt.

Under andra världskriget var det den svenska arbetarklassen som arbetade mest mot och avskydde nazismen. Vår svenska överklass däremot, var ordentligt tyskvänlig, även dåvarande kungahuset.

Ett exempel är de tyska trupptransporterna genom Sverige. De möttes på många håll av uppretade arbetare som ville stoppa hjälpen till nazisterna.

När Norge blev ockuperat gick norrmännen över till både gerillakrig och sabotageverksamhet som att spränga broar, tåg, tågräls, båtar, vägar etc, samt försöka ta ihjäl så många tyska soldater och framförallt tyska befäl, som möjligt.

Denna verksamhet ledde till att de jagades av tyskarna, inte minst Gestapo som också var verksamt i Norge. Många var de norska hjältar, både kvinnor och män som tvingades fly till Sverige.

Men i Sverige organiserades hjälplinjer och man tog emot mängder av frihetskämpar. Detta organiserades främst av folk i arbetarklassen.

En av de norska hjältarna var min pappas brors blivande fru. En norska som hade sprängsabotage som specialitet.

Arnstad påstår att det svenska folket agerade rasistiskt mot norrmännen.
Det är en stor fet lögn. 
Rasismen, eller rättare sagt herrefolksmentaliteten, stod den svenska överklassen för, medan arbetarklassen stödde och praktiskt hjälpte frihetskämparna från vårt västra broderland.

Arnstad ljuger och relativiserar för att få ihop en (lika lögnaktig) berättelse om dagens Sverige och svenska folk så att han och den “goda” delen av medelklassen kan fortsätta att känna sig god i sin kamp för världens flyktingar och därmed också fortsätta håna den verklighet och den oro över arbetslöshet, sociala nedskärningar med mera som vanligt folk med vanliga inkomster känner i sin vardag.

Arnstad och hans vänners ständiga försök att utmåla dessa miljoner svenskar som rasister, fäster inte längre. Tolkningsföreträdet håller på att glida dem ur händerna.

Risken är att dessa medelklassmänniskor, som idag lever gott med bra jobb och fina hus, riskerar att utvecklas till de “goda fascisterna” den dag deras villkor är hotade. Då kan de komma att skylla allt på de “lågutbildade hillbillies” de redan idag föraktar.

Det är genom att organisera en ny arbetarrörelse som förmår ge människorna både styrka och hopp tillbaka, att en solidarisk och bättre värld är möjlig, som vi tillsammans kan vända en sådan utveckling.

%d bloggare gillar detta: